Millers Oils Azerbaijan, working with national partners, manufactures premium quality lubricants at its new production plant in Baku.

These lubricants, formulated to include imported additives and base oils, are sold and marketed by Millers Oils Azerbaijan and supplemented by a selection of finished products imported from the United Kingdom where Millers Oils has a very proud 130 year, history and heritage, operating in all lubricant sectors from its headquarters in Brighouse, West Yorkshire.

In Azerbaijan, key focus areas are (but not restricted to):

• Commercial Vehicle Engine Oils with an optional laboratory analysis programme to extend oil drain intervals
• Industrial Sector Lubricants including rust preventatives, hydraulic oils, gear oils, drilling fluids, food grade products
• Agricultural lubricants for all farm machinery including universal oils and driveline types
• State tender lubricants
• Marine Diesel Oils meeting the requirements of many engine builders
• Fuel Treatments including products which increase octane (or cetane), keep fuel systems clean, give improved mileage / more power and reduce exhaust emissions
• Premium automotive lubricants with many direct manufacturer approvals

Please call Millers Oils Azerbaijan, Baku office on (+994 12) 4928220 for more information or to place your order.


Yerli həmkarlarla işləyən Millers Oils Azərbaycan Bakıda yerləşən öz yeni istehsal zavodunda yüksək keyfiyyətli sürtkü yağları istehsal edir.

Bu sürtkü yağları Baş Qərargahı Briqhaus, Qərbi Yorkşirdə yerləşən, bütün sürtkü yağları sektoru üzrə fəaliyyət göstərən, 130 illik tarixə və irsə malik Miller Oils şirkətinin xətti ilə, Birləşmiş Krallıqdan idxal olunmuş seçilmiş hazır məhsulların əlavə olunması və tərkibinə idxal qatqıları və baza yağların daxil edilməsi yolu ilə ərsəyə gətirilmiş və Miller Oils Azərbaycan tərəfindən satılır və bazara çıxarılır.

Azərbaycanda əsas faəliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır, lakin bununla məhdudlaşmır:

• Ticari nəqliyyat vasitələri üçün mühərrik yağları yağ axını intervalının uzaldılması məqsədilə laboratoriya analizi proqramının seçilməsi imkanları ilə
• Sənaye Sektorunun Sürtkü Yağları anti korroziya vasitələri, hidravlik yağlar, sürət qutusu yağları, qazma məhlulları, qida məhsulları sinifinə daxil olan yağlar
• Kənd təsərrüfatı sürtkü yağları universal yağların və kardan növlərinin daxil olduğu bütün təsərrüfat texnikası üçün
• Dövlət Tenderində iştirak üçün nəzərdə tutulmuş sürtkü yağları
• Dəniz dizel yağları bir çox mühərrik istehsalçılarının tələblərinə cavab verən
• Yanacaq qatqıları– oktan və setan ədədini artıran, neft sistemini təmiz saxlayan, uzun məsafəli sərfiyyat/ nəzərdə tutulmuş məsafədə təkmilləşdirilmiş/ daha çox güc istehsal edən və emissiya qazlarının ətrafa buraxılmasını azaldan məhsullar daxildir.
• Yüksək keyfiyyətli Avtomobil Sürtkü Yağları bir çox birbaşa istehsalçı zəmanəti ilə.

Zəhmət olmasa daha çox məlumat əldə etmək və ya öz təklifinizi yerləşdirmək üçün (+994 12) 4928220 nömrəsi ilə Millers Oils Azərbaycan Bakı ofisinə zəng edin.